top of page

Träning 7: Frilägen

Reflektion för ledare

Friläge är när det inte finns några försvarsspelare mellan målvakt och bollhållare. Frilägen kombinerar många olika färdigheter för målvakten:

- Beredskap (se Träning 5: redo att rusa). Frilägen uppstår ofta efter djupledspassning och kan underlättas eller helt förebyggas genom att rusa ut vid rätt tillfälle.

- Bedömning. Under ett friläge bör målvakten hela tiden bedöma "kan anfallaren skjuta just nu?"

- Om ja, stå redo för skott (lägre ställning ju närmare bollen är, se video nedan)

- Om nej, ex direkt efter ett längre tillslag, flytta snabbt framåt

- Beslut. Om bedömningen är att målvakt kan hinna först gäller det att snabbt attackera bollen med händern (se träning 6: attackera bollen)

- Aktion. Rädda eller attackera bollen vid skott eller för långt tillslagNivå- och åldersanpassning

5v5 / 7v7: Håll det enkelt. "Kom nära, kom ned" är ett bra mantra och tillräckligt utmanande för många. Fokusera på beredskap och aktion. Använd främst ett inspirerande ledarskap.


9v9 / 11v11: Spelarnas nivå och förutsättningar varierar väldigt. Försiktiga spelare som har utvecklat många rädslor kommer ha svårt att agera. Börja då gärna i lågt tempo och lägg vikt vid beslut och aktion. Spelare med mer erfarenhet och/eller självförtroende kan jobba mer med bedömning och beslut. Oavsett passar ofta ett mer pedagogiskt ledarskap.


Senior: Stor vikt vid bedömning och beslut. Här kan vi även börja påverka motståndaren såsom att locka till att driva/skjuta.


Spelarmotivering: Varför träna på frilägen?


Vana sig vid den matchsituationen ger bättre prestation, resultat och upplevelse.

  • Snabbare och bättre bedömningar, beslut och aktioner

  • Fler förhindrade avslut

  • Fler räddare avslut

  • Ökat självförtroende

Hur tränar spelarna på frilägen

Beredskap, bedömning, beslut och aktion

Träningsplanering (55 min):


10 min "Målvaktsuppvärmning"

Bollhållare driver, utmanar och försöker dribbla förbi någon utan boll som försöker bryta med händerna. Bollhållare byts organiskt (när den tappas/bryts) och/eller metodiskt (på tränares signal/tid).

15 min "Frilägesmatch" (ny övning, se nedan)

15 min "Målvaktsmatch"

Starta genom att spela bollen rakt in på forwards. Målvakterna har chans att springa ut när bollen är på väg mot forward men behöver stanna när de kommer fram för att inte bli dribblad. Om målvakter börjar chansa när de springer ut får den som startar skjuta mot mål istället.

15 min "Matchspel"

En variant är att göra ett "målområde" där bara målvakt och upp till en motståndare får vara, alltså en frilägeszon. Den ytan är "offside", dvs att du får inte stå därinne som anfallsspelare när passning slås, men du får driva in eller löpa in efter att passning slagits.


Ny övning: "frilägesmatch"

'

Två mål mitt emot varandra, en målvakt i vardera mål, övriga i led bakom. Spela bollen mot ena målvakten (valfritt), den blir forward och vill göra mål. Andra räddar eller bryter genom att attackera. Forward får bara skjuta efter att den passerat halva planen (streckade linjen). Målvakten får ta bollen med händerna överallt. Det innebär att målvakt kan rusa fram och bryta bollen med händerna innan motståndaren kan skjuta.


Stegra genom att öka avståndet mellan målen, vilket göra att bägge hinner bygga upp högre hastighet.


Lycka till!

212 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page